Az épített környezet alakításával kapcsolatos geodéziai vonatkozású kérdések ok-okozati összefüggéseinek magas szakmai színvonalú értékelése, ezen belül a vitatott esetek megítélése; a hibák, károk, illetve ezek okainak feltárása; és mindezekkel kapcsolatban szakértői vélemények készítése, szakmai tanácsadás, javaslattétel; úgy hivatali kirendelések, mint magánmegrendelések esetén:

  • használati viszonyok elemzése, eltérések okainak kimutatása, véleményezése, javaslattétel
  • építmények mozgásának vizsgálata, elemzése
  • építménytervezés célját szolgáló térképek szakértői véleményezése, javaslattétel
  • településtervezés, területfejlesztés célját szolgáló térképek szakértői véleményezése, javaslattétel
  • építéshatósági eljárásokhoz szükséges tervek szakértői véleményezése, javaslattétel
  • a megvalósult építmények geodéziai vizsgálata, szakvélemény készítése
  • térinformatikai alapokon készülő geometriai alapadatok műszaki adatnyilvántartásával kapcsolatos megvalósítási tanulmányok, szakvélemények készítése.