Kitűzés

a telekhatárok, és építmények töréspontjainak helyszíni megjelölése, az esetleges eltérések kimutatása

Épületfeltüntetés / megszüntetés              

új épületek, létesítmények feltüntetése a nyilvántartási térképen és a tulajdoni lapon a használatbavételi/fennmaradási engedélynek megfelelően, a térképen és tulajdoni lapon szereplő épület bontása vagy megsemmisülése esetén ennek dokumentálása

Telekalakítások

Ingatlanok megosztása, összevonása, telekhatáruk rendezés

Telekalakítási tervdokumentáció

a telekalakítási engedélyezési eljárás műszaki alapját jelentő terdokumentáció elkészítése

Szolgalmi jog

a telken átvezetett idegen tulajdonban lévő közművezeték illetve használat dokumentálása

Művelési ág változás

a telek vagy egy részének a funkciójának, művelési ágának megváltoztatása

Mérnökgeodéziai feladatok

kivitelezések irányítása, ellenőrzése, dokumentálása

közművezetékek felmérése, digitális közműalaptérkép készítése,

sávtérképek, hossz- és keresztszelvények készítése

Tervezési feladatok

tervezési alaptérkép készítése

előzetes nyomvonalak kitűzése, dokumentállása

megvalósulási térkép készítés

   

Légi fotogrammetriai feladatok

Ortofotó készítés

Felület/Térfogat számítás